ali.tolouei@gmail.com

بخش دانلود مقاله
حسینی
فاقد عکس
1
کانال کشوری انگلیسی متوسطه اول(عضو شوید)
1394/10/08
رستگار نسب
فاقد عکس
1
سرویس و تعمیر موتورسیکلت هوندا
1393/09/09
2
خودروهای هیبریدی
1393/09/10
3
تعلیق فعال
1393/09/10
4
کنترل الکترونیکی موتور دیزل(EDC)
1393/09/10
5
داستان زندگی آلبرت اینشتین
1393/09/17
محمدی نژاد
فاقد عکس
1
Air Bag خودرو
1391/10/29
2
سیستم تعلیق خودرو
1391/10/29
3
سیستم کنترل قدرت خودرو TCS
1391/10/29
4
سیستم ترمز ABS
1391/10/29
5
سیستم ترمز ABS در خودرو
1391/10/29
کاویانپور
فاقد عکس
1
مسابقات ناد کاپ
1392/10/18
سید صدری
فاقد عکس
1
راهنمای حل مساله در پایه هفتم
1392/08/17
بدرانلو
فاقد عکس
1
Pronouns in English for Grade 1, 2 and 3
1393/09/08
2
ترتیب اجزای جمله در انگلیسی Sentence order
1393/09/14
3
افعال با قاعده و بی قاعده آخر کتاب زبان 1 و 2 و3
1393/09/14
4
خلاصهُ گرامر و سوالات موضوعی برای پایه دوم
1393/09/14
5
A brief review of simple present tense for grade
1393/10/12
6
خلاصه گرامر درس نهم زبان یک / ماضی نقلی
1393/10/13
7
مفاهیم (1) اقسام کلمه
1393/10/28
8
خلاصه ی گرامر درس هفت زبان یک جمله واره ی اسمی
1393/11/12
9
نقش های اسم در جمله
1393/11/13
10
علایم بین المللی ضروری در ارتباطات زبانی
1393/11/13
11
زمانها در انگلیسی و فارسی
1393/11/18
12
اعداد طبیعی - اعداد ترتیبی
1393/12/11
13
افعال بی قاعده (2)
1393/12/11
14
افعال بی قاعده (2)
1393/12/11
15
انواع ضمیر
1393/12/11
16
افعال کمکی (2)
1393/12/11
17
افعال کمکی (2)
1393/12/11
18
حال کامل (2)
1393/12/11
19
حال استمراری 2
1393/12/11
20
ضمایم پرسشی
1393/12/11
21
آینده در انگلیسی
1393/12/11
22
اسامی قابل شمارش- غیر قابل شمارش در انگلیسی
1393/12/11
23
حال ساده در انگلیسی
1393/12/11
24
مجهول در انگلیسی
1393/12/11
25
گذشته ساده در انگلیسی
1393/12/11
26
گذشته استمراری در انگلیسی
1393/12/11
27
گذشته استمراری در انگلیسی
1393/12/11
28
درباره ی قیدها در انگلیسی
1393/12/11
29
درباره ی قیدها در انگلیسی
1393/12/11
30
انواع جمله ی شرطی در انگلیسی
1393/12/11
31
ماضی بعید در انگلیسی
1393/12/11
32
حروف تعریف معین و نا معین در انگلیسی
1393/12/11
33
نقل قول مستقیم - نقل قول غیر مستقیم در انگلیسی
1393/12/11
34
صفت و انواع صفت در انگلیسی
1393/12/11
35
ترجمه ریدینگها
1394/10/29
36
گسترش فرهنگ نماز
1395/08/18
37
زبان دهم - زمان آینده ساده
1395/08/30
38
زبان دهم - زمان گذشته ساده
1395/08/30
39
زبان دهم - زمان حال ساده
1395/08/30
بدلی
فاقد عکس
1
دادرس
1392/10/07
2
دادرس
1392/10/07
3
ذادرس- تریاژ
1392/11/15
صالحی
فاقد عکس
1
چگونگی رفتار با دانش‌آموزان مبتلا به بیماری خاص
1392/10/02
2
درزمان امتحان وظیفه ما چیست
1392/10/02
3
تاثیر ادبیات درجذب جوانان به نماز
1392/10/11
4
معلم توانا
1392/10/30
5
روشهای ایجاد انگیزه
1392/10/30
6
استرس چیست
1393/12/06
7
چگونه تندخوان شویم
1393/12/06
8
چگونه رفتار کنیم
1393/12/06
9
فلسفه هفت سین
1393/12/06
10
مطالعه
1394/11/13
11
تقویت اعتماد به نفس
1394/11/29
12
تاثیر ونقش کلاس در شخصیت دانش آموزان
1394/11/29
خلج
فاقد عکس
1
شهر سوخته وخط میخی
1392/09/06
خرم زاده
فاقد عکس
1
جزوه درسی
1392/07/14
2
جزوه درسی
1392/07/14
3
جزوه درسی
1392/07/14
4
جزوه درسی
1392/07/14
5
واژگان هم آوا
1392/07/29
6
آزمون تستی
1392/08/06
7
پیامک های آموزنده
1392/08/06
8
نهاد وانواع آن
1392/08/10
9
نکات دستوری فصل اول به همراه تست
1392/08/20
10
شعر صداقت
1392/09/04
11
lماهنامه ادبیات
1393/12/02
برقی
فاقد عکس
1
آرایه های ادبی
1391/10/07
2
اجزای جمله
1391/10/08
3
قالب شعر فارسی
1391/10/08
4
داستان های خواندنی
1391/10/09
5
بازهم دستورزبان
1391/10/09
6
معادل فارسی واژگان
1391/10/09
7
نشانه گذاری
1394/08/14
هژبری
فاقد عکس
1
اختراع جانبازان
1392/09/04
2
کنایه ها
1392/09/05
3
صدای اذان در طول شبانه روز
1392/09/05
4
آرائ تربیتی خواجه نصیر
1392/09/05
5
یکی دیگر از شگفتیهای ریاضی
1392/09/13
6
نکات المپیادی جذر
1392/09/23
7
تدریس جذر
1392/09/23
8
ضرب المثل های تهرانی
1392/09/23
9
اولویت محاسبات
1392/09/23
10
عشق از دیدگاه معلمان
1392/11/12
11
شعری آموزنده
1392/11/12
12
داستان یک معلم و دانش آموزنده
1392/11/12
13
کاربرد روابط انسانی در واحد های آموزشی
1393/07/29
14
نقش مدیران در برقراری روابط انسانی
1393/07/29
15
طرح درس سالانه هشتم
1393/07/29
16
اولین ها
1393/08/23
17
روش هایی برای پیدا کردن باقی مانده یک تقسیم
1393/08/23
18
اعداد مثلثی
1393/08/23
19
راز عدد هفت
1393/08/23
20
راهکارهای بهینه سازی انرژی الکتریکی
1393/09/04
21
تغذیه دختران در دوران بلوغ
1394/01/17
22
چگونه دانش آموزان خوبی باشیم
1394/01/17
23
ویژگی های یک دوست خوب
1394/01/17
24
معما
1394/07/27
25
ایجاد مربع های جادویی
1394/07/27
26
روش های تدریس ریاضی
1394/07/27
27
طرح درس سالانه نهم
1394/07/27
28
درس هایی از نبوغ آلبرت انیشتن
1394/07/27
29
اظطراب ریاضی
1394/08/08
30
چگونه فرزند دخترمان را تربیت کنیم
1394/08/08
31
نقش مادران در کاهش عوارض بلوغ دختران
1394/08/08
32
چطور میتوانم اعتماد به نفسم را بالا ببرم
1394/08/08
33
تغذیه صحیح در فصل امتحانات
1394/08/08
34
شگفتی های ریاضی
1394/10/24
35
شگفتی های ریاضی
1394/10/24
36
روش فعال کردن کلاس ریاضی
1394/10/24
37
نکته هایی برای کارنامه
1394/10/26
38
دانش آموز خلاق
1395/08/21
39
20 نکته برای یادگیری ریاضی
1395/08/21
40
طرح درس روزانه ریاضی نهم براساس سند ملی
1395/08/21
41
پژوهش معلم محور
1395/08/21
42
ارائه مدلی برای تحقیق در کلاس
1395/08/21
ارسلانی
فاقد عکس
1
اضطراب زنان شاغل
1392/09/05
2
تغییر اقلیم
1392/09/05
3
گونه های درحال انقراض ایران
1394/08/12
4
فرمول اختلاف ساعت
1394/08/12
5
نظام آموزشی
1394/08/12
6
تبدیل تاریخ ها
1394/08/12
7
شکل پرچم ایران در سلسله های مختاف
1394/11/17
دهقان
فاقد عکس
1
ساخت ونقش کلمات در جمله
1391/11/14
2
ساخت ونقش کلمات در جمله
1391/11/14
3
ساخت ونقش کلمات در جمله
1391/11/14
4
ساخت ونقش کلمات در جمله
1391/11/14
5
تفاوت استعاره
1394/11/09
6
فاوت آرایه های استعاره ،کنایه و مجاز
1394/11/09
7
داستان کوتاه
1394/11/14
8
قید چیست؟
1394/11/29
9
ساختمان واژه
1394/11/29
شجاعی
فاقد عکس
1
بروشور محرم
1393/08/17
فخاریان
فاقد عکس
1
مقاله عربی
1392/09/11
صیاد
فاقد عکس
1
پنج خاصیت نهفته در غذاهای تند
1392/08/27
2
می تونید حدس بزنید این چیه؟
1392/08/29
3
آشنایی با بیماری دیفتری-سرخک
1392/09/05
4
'گاهنامه شماره 1کاروفناوری
1393/09/02
حسنی
فاقد عکس
1
خطاهای دید
1391/11/07
گیتی بخشایش
فاقد عکس
1
پاور پوینت فعلهای مضارع
1392/09/07
شریفی
فاقد عکس
1
امتحانات
1391/10/30
2
امتحانات
1391/10/30
قربانی
فاقد عکس
1
پارکینگ
1391/11/17
2
خاطرات مهندس ایرج حسابی از دکتر حسابی
1391/11/18
3
14 معصوم (ع)
1391/11/18
4
قسمتی از اموخته های چارلی چاپلین
1391/11/18
5
اصول معماری ایرانی
1391/11/23
6
اهمیت فضای خالی در هنرمعماری اسلامی
1391/11/23
7
مسجد الاقصی - بیت المقدس
1391/11/25
8
معماری اسلامی
1391/11/25
9
مهندسی معکوس
1391/11/28
10
پایداری و معینی سازه
1391/12/13
11
ده نفر اول تاثیرگذاران دنیا
1391/12/13
رادمهر
فاقد عکس
1
بروشور معرفی دبیرستان فاطمه زهرا(س)طراح مریم نوری
1391/11/29
2
اسامی قبولی کنکور90
1391/11/29
3
ماهنامه پژوهشی دی و بهمن ماه93-واحد پژوهش
1393/12/09
سلیمی فر
فاقد عکس
1
انتخاب رشته
1393/12/11
2
معرفی رشته ها
1394/01/23
3
معرفی رشته ها
1394/01/23
فراهانی
فاقد عکس
1
ریاضی
1391/11/22
رضوی
فاقد عکس
1
short comprehensions
1391/11/22
2
expressing yourself
1391/11/22
3
writing practice
1391/11/22
4
ملات الهام بخش
1391/11/22
5
sepandar mazgan
1391/11/26
شهریاری
فاقد عکس
1
مقاله رنگ ها (شهریاری)
1393/09/07
2
ابزار شناسی
1393/09/07
غفاری
فاقد عکس
1
چندین دلیل بر اثبات امامت و ولایت امام علی (ع)
1391/11/07
شیرازی
فاقد عکس
1
شیرازی
1391/11/18
مشهدی
فاقد عکس
1
بررسی عواملی که می تواند شادی را به شما برگرداند
1392/07/02
شاهوران
فاقد عکس
1
تکنیک های تست زنی واحد مشاوره
1391/11/25
2
چگونه به فرزندانمان اعتماد به نفس دهیم؟ واحد مشاور
1391/11/25
3
ویژه والدین ( واحد مشاوره )
1391/11/25
مرادی
فاقد عکس
1
کنترل خشم
1392/07/16
2
موفقیت
1392/07/16
3
نه گفتن
1392/07/16
علی پور
فاقد عکس
1
برنامه کلاسی چهارم انسانی
1393/06/30
شریف بیگدلو
فاقد عکس
1
تقدیر نامه ی غدیریه به دانش آموزان سادات مجتمع
1392/07/30
2
ویژه نامه ماه محرم ویژه کودکان
1392/08/15
نصیری
فاقد عکس
1
روش تدریس ریاضی
1393/07/28
2
روش تدریس ریاضی
1393/07/28
هفت لنگ
فاقد عکس
1
هدایت تحصیلی پایه نهم
1397/10/26
بدرلو
فاقد عکس
1
جزوه آمار- بدرلو
1392/08/28
ابوترابی
فاقد عکس
1
مطالبات از مدرسه سهروردی
1393/06/20
2
مطالبات از مدرسه سهروردی
1393/06/20
3
مطالبات از مدرسه سهروردی
1393/06/20
زنگنه زاده
فاقد عکس
1
احادیث زیبا از امامان
1392/09/05
2
احادیث زیبا از امامان
1392/09/05
3
احادیث زیبا از امامان
1392/09/05
4
راه آسان برای نه گفتن
1392/09/05
محمدی
فاقد عکس
1
مطالبی در مورد درس زبان انگلیسی
1392/09/05
2
مطالبی در مورد درس زبان انگلیسی
1392/09/05
3
مطالبی در مورد درس زبان انگلیسی
1392/09/05
4
idioms
1394/09/04
نشانی
فاقد عکس
1
حرکات اصلاحی برای گودی کمر
1392/11/20
2
المپیاد ورزشی
1393/02/01
3
حرکات اصلاحی ناهنجاری اسکولیوز
1393/08/02
4
1ورزش و دیابت
1393/09/04
5
حرکات اصلاحی گودی کمر1
1393/09/04
6
سیستم دستگاه تنفس
1393/12/02
7
تاریخچه بسکتبال
1393/12/02
8
نقش ورزش در کاهش استرس
1394/07/08
9
جزوه والیبال ( پایه هشتم )
1394/07/08
10
تاریخچه و قوانین هندبال( پایه نهم)
1394/09/22
11
اثر ورزش درطول عمر
1394/11/29
12
گیاهان دارویی برای حفظ سلامت
1394/11/29
13
فواید خوردن میوه برای حفظ سلامت
1394/11/29
14
تعریف کلی حرکات اصلاحی
1394/11/29
15
مزایای ورزش با دوچرخه های ثابت
1395/02/11
16
ورزش و بیماران قلب و عروق
1395/02/11
17
گیاهان دارویی مفید در ورزش بدنسازی
1395/02/11
امامی العریضی
فاقد عکس
1
آخرین زنگ
1392/09/08
نباتی
فاقد عکس
1
انفجار بزرگ
1392/08/21
2
توضیح درس فیزیک 2
1392/08/26
3
نکته های مربوط به فرایندهای ترمودینامیکی
1392/08/26
حسینی پناه
فاقد عکس
1
جمله و تشخیص آن
1394/11/17
2
مختصری در باره شبه جمله ها
1394/11/17
3
نهاد و گزاره
1394/11/17
4
حذف فعل
1394/11/17
5
انواع جمله -پایه هفتم
1395/10/07
6
ساختار و اقسام فعل -پایه هفتم
1395/10/07
7
موصوف و صفت - پایه هفتم
1395/10/07
بیگدلی
فاقد عکس
1
علت افت تحصیلی را نمی توان مشکلات ذهنی دانست
1392/09/02
رجب فردی
فاقد عکس
1
پیام روز - شروع مجدّد
1393/01/17
2
پیام روز - شروع مجدّد
1393/01/17
3
پیام روز - آغاز یک شمارش
1393/01/17
4
پیام روز - ای یاد تو بهترین سرآغاز
1393/01/17
5
نا امید نباش
1393/01/31
رومیانی
فاقد عکس
1
فعالیت کلاسی
1394/10/01
طاهری بخش
فاقد عکس
1
ترمز
1393/09/04
2
سیستم سوخت رسانی ریل مشترک دیزل
1393/09/04
3
توضیح آزمایشات پزشکی
1393/09/04
امیری
فاقد عکس
1
جزوه فصل 1 ریاضی3
1393/09/19
عابدین خان
فاقد عکس
1
مقامات و احوال در عرفان و تصوف
1395/09/13
2
زندگی نامه حسین بن منصور حلاج
1395/09/13
3
انسان کامل
1395/09/13
4
شرح احوال نجم رازی
1395/09/13
5
شرح احوال عین القضات همدانی
1395/09/13
کیانی
فاقد عکس
1
جزوه ریاضی هشتم
1399/09/15
رضاپور
فاقد عکس
1
علل مقاومت دانش آموزان در برابر هنجارهای مدرسه
1394/09/19
ایزدپناه
فاقد عکس
1
آمار
1393/09/23
2
آمار
1393/09/23
3
آمار
1393/09/23
4
آمار
1393/09/23
5
آمار
1393/09/23
6
آمار
1393/09/23
7
آمار
1393/09/23
8
آمار
1393/09/23
9
آمار
1393/09/23
10
آمار
1393/09/23
11
آمار
1393/09/23
12
آمار
1393/09/23
13
آمار
1393/09/23
14
آمار
1393/09/23
15
آمار
1393/09/23
16
آمار
1393/09/23
راشدی
فاقد عکس
1
فرمولهای الگویابی ریاضی پایه چهارم
1393/12/19
رضائی نژاد
فاقد عکس
1
صدای پای آب
1393/08/27
2
اهداف قیام امام حسین (ع)
1393/08/27
میرزائی قشلاقی
فاقد عکس
1
اهداف دوره ابتدایی
1394/06/08
2
راهنمای معلم،ارزشیابی توصیفی
1394/06/08
مدامی
فاقد عکس
1
جزوه سیم پیچی الکتروموتور های 3 فاز مهندس مدامی
1393/08/14
معظمی گودرزی
فاقد عکس
1
سقفهای مجوف
1393/08/15
2
بدون شرح
1393/09/22
3
بدون شرح
1393/09/22
4
rahsazi
1393/11/10
صفرزاده
فاقد عکس
1
تو میتوانی
1396/09/19
2
تو میتوانی
1396/09/19
رئیسی
فاقد عکس
1
جزوه پاسخ به پرسش های پایان فصل درس فناوری ساختمان
1393/08/17
گلاب عین آباد
فاقد عکس
1
ساختارگرافیت و الماس
1394/08/15
2
تهیه شیطونک
1394/08/19
3
تصاویر
1394/11/02
4
انواع آزمایشات علوم
1394/11/12
5
چاه آرتزین
1394/11/17
6
انواع انرژی
1394/11/18
7
درباره ی الماس و گرافیت
1395/07/27
8
پیوندهای کووالانسی
1395/08/03
9
آشنایی با وسایل آزمایشگاهی هفتم
1395/08/03
10
آشنایی با وسایل آزمایشگاهی
1395/09/16
11
تکنیک های کاربردی در آزمایشگاه
1395/09/16
12
کتاب تشریح
1395/09/16
13
مغز
1395/10/27
14
درباره ی میکروسکوپ
1395/10/27
15
نکات فصل 1 علوم نهم
1395/10/27
16
جزوه علوم هفتم
1395/10/27
17
نیروهای بنیادین
1395/10/27
18
انواع ماشین ها
1395/11/09
19
رسانایی محلول یونی
1396/08/12
20
کد بازیافت مواد
1396/08/12
21
کدبازیافت مواد ۲
1396/08/12
22
بلور مس سولفات
1396/08/12
23
ترکیب یونی
1396/08/15
24
نام و فرمول شیمیایی آلکانها
1396/08/15
25
سوالات فصل 8و9 علوم نهم
1396/12/09
26
سوالات فصل 8و9 علوم نهم
1396/12/09
نعمتی آرا
فاقد عکس
1
نگاھی نو به چگونگی شکل گیری ماه
1394/09/26
2
سیاهچاله چیست؟
1394/09/26
3
چگونه طرح درس بنویسیم؟
1394/09/26
4
چگونه طرح درس بنویسیم؟
1394/09/26
5
گربه شرودینگر دیده شد!
1394/09/26
6
مساله نسبیت انیشتین در قرآن
1394/09/26
7
پارادو کس دو قلوها
1394/09/26
8
نقشه مفهومی انرژی
1394/11/19
9
اشاره قرآن به جنسیت ملکه زنبور عسل
1394/11/19
10
تخلیه امواج مضر مغناطیسی با سجده
1394/11/19
11
تناسب اعداد و کلمات در قرآن
1394/11/19
12
سه معجزه دیگر قرآن
1394/11/19
13
شق القمر از دیدگاه اسلام و ناسا!!
1394/11/19
14
بیگ بنگ – بیگ کرانچ و انبساط دنیا
1394/11/19
15
سیاه چاله ھا و ستاره ھای نوترونی
1394/11/19
16
معجزه ١٩ قرآن کریم
1394/11/19
17
معجزه ریاضی قرآن
1394/11/19
18
نماز و میدان مغناطیسی بدن انسان
1394/11/19
قاهری آقاوردیلو
فاقد عکس
1
ولایت و حکومت اسلامی در عصر غیبت حضرت ولی عصر(عج)
1394/08/24
2
تفسیر سوره‌ی شریف عصر
1394/08/25
3
رابطه‌ی عقل و دین در قرآن و معنای تعبد و تقلید
1394/08/25
4
فطرت و معنای اولی الامر منکم در قرآن کریم
1394/08/25
5
فطرت و توحید
1394/08/26
6
برهان فارابی- پنجره‌ای عقلانی برای دیدار با خداوند
1394/08/26
فیضی بنه خلخال
فاقد عکس
1
نکات مفید مطالعه
1394/11/12
2
نکات مفید مطالعه
1394/11/12
3
نکات مفید مطالعه
1394/11/12
حسینی
فاقد عکس
1
هفته سلامت روان مبارک باد
1394/07/30
2
هفته سلامت روان مبارک باد
1394/07/30
3
بهداشت روان
1394/07/30
4
عوامل موثر بهداشت روان
1394/08/03
5
پیام مشاور : توصیه هایی برای موفقیت در امتحانات
1394/08/27
6
مشاور :فنون تست زنی
1394/11/11
7
مشاور :تمرکز
1394/11/11
علیدوستی
فاقد عکس
1
گزیده کتاب طنز عبید زاکانی
1394/07/29
2
کتاب ضرب المثل های ایران
1394/07/29
3
آلبوم نقاشی های سهراب سپهری
1394/07/29
4
کتاب تاریخچه الفبای فارسی
1394/08/18
رسولی
فاقد عکس
1
کودکان و رایانه
1394/08/20
اکبری
فاقد عکس
1
نمونه پروژه پودمان ساز و کار حرکتی
1394/08/15
2
پودمان ساز و کارهای حرکتی
1394/08/15
3
پودمان ساز و کارهای حرکتی
1394/08/15
نوایی
فاقد عکس
1
خلاقیت در خدمت نوشیدن یک چای خوش عطر و طعم
1394/09/01
2
چند راه مهم در باره ی مقابله با استرس
1394/09/02
3
دستگاه تناسلی چیست؟؟؟؟؟
1394/09/02
4
ازمایشات
1394/09/03
5
خلاصه کتاب مدریت عمومی---دکتر سید محمد الوانی
1394/09/03
6
علل شایع مرگ مغزی کدام اند؟؟؟؟
1394/09/04
7
مقاله ای در مورد محبت به دیگران
1394/09/04
8
همه چیز در مورد شکلات تلخ
1394/09/04
بهارلو
فاقد عکس
1
شاه عباس اول چگونه درگذشت؟
1395/05/15
2
شاه عباس اول چگونه درگذشت؟
1395/05/15
رامندی
فاقد عکس
1
رامندی
1395/07/26
2
رامندی
1395/07/26
3
اثار حفظ وقرائت قران
1395/07/26
4
معرفی کتاب العین (واژه شناسی قران)
1395/08/23
5
کلمه (صمد)به چه معنی است
1395/08/23
بابالویی
فاقد عکس
1
حجاب برتر
1395/08/01
معصومی .
فاقد عکس
1
مقاله اضطراب امتحان و راه های پیشگیری
1395/09/01
2
40روش ایجاد انگیزه در کلاس درس
1396/07/30
3
ایجاد شادابی در کلاس درس
1396/07/30
4
عوامل بازدارنده پیشرفت تحصیلی
1398/03/20
شاهی
فاقد عکس
1
جشنواره خوارزمی
1396/07/20
2
آدرس کانال کار و فناوری
1396/07/20
3
قوانین کارگاه
1396/07/20
علیمحمدی
فاقد عکس
1
تفسیر سوره حشر
1396/09/22
2
سوالات مسابقه برای اولیاء
1396/09/22
3
سوالات مسابقه برای همکاران
1396/09/22
زندیه
فاقد عکس
1
فعالیتهای بدنی ورادیکالهای ازاد
1397/12/20
اردوخانی
فاقد عکس
1
آموزش روخوانی و روان خوانی قرآن
1398/12/18
یاوری
فاقد عکس
1
اظلاعیه بازگشایی دبیرستان شاهد حضرت زینب(س)
1399/06/14
شراینی
فاقد عکس
1
جزوه حسابان 1-فصل سوم (یازدهم ریاضی)
1398/12/12
چیذری
فاقد عکس
1
رشد کودک.
1397/09/14
2
تکامل کودک.
1397/09/14
3
دنیای نانو
1397/09/14
4
پدافند غیر عامل
1397/09/15
5
فرامین جنگی در نهج البلاغه
1397/09/15
6
فرماندهان دفاع مقدس
1397/09/16
7
آموزش نظام جمع
1397/09/16
محمدیان
فاقد عکس
1
آشنایی با وسایل آزمایشگاهی و کاربرد آنها
1397/08/30
مرادی
فاقد عکس
1
ترسیم های هندسی یازدهم تجربی
1399/09/16
2
ترسیم های هندسی یازدهم تجربی
1399/09/16
3
معادلات رایکالی
1399/09/16
4
معادلات گویا
1399/09/16
5
ماکزیمم و مینیمم سهمی یازدهم تجربی
1399/09/16
6
ماکزیمم و مینیمم سهمی یازدهم تجربی
1399/09/16
7
معادله درحه دوم یازدهم تجربی
1399/09/16
8
هندسه تحلیلی معادله خط۱ یازدهم تجربی
1399/09/16
9
هندسه تحلیلی معادله خط۲یازدهم تجربی
1399/09/16
10
جزوه فصل اول هندسه ۳
1399/09/16
11
شمارس دوازدهم انسانی
1399/09/16
12
شمارش۲ دوازدهم انسانی
1399/09/16
13
احتمال دوازدهم انسانی
1399/09/16
14
اعمال روی پیشامدها دوازدهم انسانی
1399/09/16
15
احتمال یک پیشاند دوازدهم انسانی
1399/09/16
16
درس دوم فصل اول دهم تجربی
1399/09/16
17
درس اول فصل اول دهم تجربی
1399/09/16
18
الگو و دنباله دهم تجربی
1399/09/16
19
حل نمونه سوال دهم تجربی
1399/09/16
20
نمونه سوال دهم تجربی
1399/09/16
تربتي
فاقد عکس
1
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در تدریس
1402/03/03
افشار مهر
فاقد عکس
1
آزمون هوش گاردنر
1402/05/24