ali.tolouei@gmail.com

اسامی دانش آموزان برتر در زمینه های مختلف در سال تحصیلی جاری
پوریا فداکار
ورزشی

قهرمان فوتسال دوازدهم
فاقد عکس
علی کاظمی گوهر
ورزشی

قهرمان فوتسال دوازدهم
فاقد عکس
امین صمدی
ورزشی

قهرمان فوتسال دوازدهم
فاقد عکس
امیر مهدی ناصر بخت
ورزشی

قهرمان فوتسال دوازدهم
فاقد عکس
امیرحسین رنجبری
ورزشی

قهرمان فوتسال یازدهم
فاقد عکس
مهدی عزیزی
ورزشی

قهرمان فوتسال یازدهم
فاقد عکس
مهدی غفوری فر
ورزشی

قهرمان فوتسال یازدهم
فاقد عکس
احسان فرمانی
ورزشی

قهرمان فوتسال یازدهم
فاقد عکس
مبین عطاءپورفرد
ورزشی

قهرمان فوتسال یازدهم
فاقد عکس
پوریا خیکانی
ورزشی

قهرمان فوتسال یازدهم
فاقد عکس
ارشیا کارخانه یی
ورزشی

قهرمان فوتسال دوازدهم
فاقد عکس
محمدرضا مالمیر
ورزشی

قهرمان فوتسال دهم
فاقد عکس
امیرحسین آذرشب
ورزشی

قهرمان فوتسال یازدهم
فاقد عکس
سجاد نیک مرام
ورزشی

قهرمان فوتسال دهم
فاقد عکس
علیرضا ملک زاده کاشی
ورزشی

قهرمان فوتسال دهم
فاقد عکس
مهدی محمدی
ورزشی

قهرمان فوتسال دهم
فاقد عکس
امیر مهدی ساسانی
ورزشی

قهرمان فوتسال دهم
فاقد عکس
آرتین صارمی
ورزشی

قهرمان فوتسال دهم
فاقد عکس
آیریک عطری روزبهانی
ورزشی

قهرمان فوتسال دهم
فاقد عکس
یونس چگینی
فعالیتهای فرهنگی

ممتاز در تولید کلیپ با محتوای انقلاب
فاقد عکس
رضا احسانی
فعالیتهای فرهنگی

ممتاز در تولید کلیپ با محتوای انقلاب
فاقد عکس
ایلیا بختیاری
فعالیتهای فرهنگی

فعال در زمینه بصیرت افزایی
فاقد عکس
ایلیا بختیاری
شاگرد ممتاز

19/13
فاقد عکس
علیرضا حسن زاده
شاگرد ممتاز

19/67
فاقد عکس
پارسا مسعودی
شاگرد ممتاز

19/59
فاقد عکس
مبین احمدی کیا
شاگرد ممتاز

19/54
فاقد عکس
امیر حسین کمیجانی بز چلوئی
شاگرد ممتاز

19/34
فاقد عکس
امیر رضا رزم آئین
شاگرد ممتاز

19/09
فاقد عکس
امیرحسین خوشحال گشتی
شاگرد ممتاز

19/03
فاقد عکس
پارسا بالائی
شاگرد ممتاز

19.05
فاقد عکس
محمد مهدوی بدابی
شاگرد ممتاز

19.37
فاقد عکس
امیر مهدی شیری اسفرنجان
شاگرد ممتاز

19.02
فاقد عکس
محمد احمدی کمیجانی
شاگرد ممتاز

19/25
فاقد عکس
امیر حسین سازگارزاده
شاگرد ممتاز

19/41
فاقد عکس
محمد طاها میرقاسمی سریزدی
شاگرد ممتاز

19/34
فاقد عکس
امیرسینا مدیرصنایع
شاگرد ممتاز

19.24
فاقد عکس
محمدمهدی رضاقلی
شاگرد ممتاز

19/05
فاقد عکس
امیرمهدی عظیمی
شاگرد ممتاز

19/72
فاقد عکس
امید قزاقی
شاگرد ممتاز

19/49
فاقد عکس
امیرحسین آذرشب
شاگرد ممتاز

19/13
فاقد عکس
مهدی چاوشی کمار علیا
شاگرد ممتاز

معدل 18.20
فاقد عکس
احمد رضا فرامرزی
شاگرد ممتاز

معدل 19.46
فاقد عکس
امیرحسین شکری
شاگرد ممتاز

معدل 18.33
فاقد عکس
سعید صاحبی
شاگرد ممتاز

معدل 19.23
فاقد عکس
رضا احسانی
شاگرد ممتاز

19/07
فاقد عکس
محمد حسین نعمتی علیائی
شاگرد ممتاز

19/24
فاقد عکس
امیر حسین کاظمی
شاگرد ممتاز

19/34
فاقد عکس
آرمان مقدسیان
شاگرد ممتاز

19/43
فاقد عکس
مهران لطفی
شاگرد ممتاز

19/01
فاقد عکس
مهدی قربانی
شاگرد ممتاز

19/28
فاقد عکس
امید حقگودریاسری
شاگرد ممتاز

19/04
فاقد عکس
پویا لایق فرصت
شاگرد ممتاز

19/17
فاقد عکس
مهبد پاک نژاد
شاگرد ممتاز

19.47
فاقد عکس
ایلیا علی مردانی
شاگرد ممتاز

19/37
فاقد عکس
امیرمهدی انصاری
شاگرد ممتاز

19/16
فاقد عکس
محمدامین خاطری ابری
شاگرد ممتاز

19/22
فاقد عکس
علی حجت پناه
شاگرد ممتاز

19/05
فاقد عکس
متین مومنی خنار
شاگرد ممتاز

19/74
فاقد عکس
علی سام خانیانی
شاگرد ممتاز

19/91
فاقد عکس
کیارش یوسفی
شاگرد ممتاز

19/51
فاقد عکس
مهدی سلیمانی
شاگرد ممتاز

19/24
فاقد عکس
محمد رضا نور اکبری
شاگرد ممتاز

19/26
فاقد عکس
نیما منوریان
شاگرد ممتاز

19/39
فاقد عکس
یونس چگینی
شاگرد ممتاز

19/32
فاقد عکس
اسحاق عباسی
شاگرد ممتاز

19/20
فاقد عکس
آرش خراسانی
شاگرد ممتاز

19/45
فاقد عکس
محمد حمزه زاده
شاگرد ممتاز

19/26
فاقد عکس
پارسا صادقی پور
شاگرد ممتاز

19/49
فاقد عکس
محمدعرفان طهماسبی کلهودشتی
شاگرد ممتاز

19/62
فاقد عکس
داریوش رمضان زاده حکم آبادی
شاگرد ممتاز

19/12
فاقد عکس
پارسا اخوان منش
شاگرد ممتاز

19/15
فاقد عکس
امیررضا خطیبی
شاگرد ممتاز

19/32
فاقد عکس
فردین خالوئی
شاگرد ممتاز

19/64
فاقد عکس
عرفان آجورلو
شاگرد ممتاز

19/54
فاقد عکس
مبین مومنی
شاگرد ممتاز

معدل 18
فاقد عکس
ایلیا بختیاری
شاگرد ممتاز

معدل 19.23
فاقد عکس
سامان جعفری
شاگرد ممتاز

معدل 18.06
فاقد عکس
امیرمحمد زمانپور کوهستانی
شاگرد ممتاز

معدل 18.09
فاقد عکس
عرفان علی محمدی
شاگرد ممتاز

معدل 18.30
فاقد عکس
علیرضا حسن زاده
شاگرد ممتاز

معدل 19.56
فاقد عکس
دانیال مرادی
شاگرد ممتاز

معدل 18.52
فاقد عکس
امیر مهدی ناصر بخت
شاگرد ممتاز

معدل 18.60
فاقد عکس
مهدی آقازاده حسینبگلو
شاگرد ممتاز

معدل 18.37
فاقد عکس
حسام نعیمی
شاگرد ممتاز

معدل 19.45
فاقد عکس
رضا جعفر صالحی
شاگرد ممتاز

معدل 18.56
فاقد عکس
آرش نیک پور
شاگرد ممتاز

معدل 18.15
فاقد عکس
پارسا مسعودی
شاگرد ممتاز

معدل 19.48
فاقد عکس
مبین احمدی کیا
شاگرد ممتاز

معدل 18.90
فاقد عکس
امیرحسین خوشحال گشتی
شاگرد ممتاز

معدل 19.14
فاقد عکس
محمد حسین تاجیک
شاگرد ممتاز

معدل 18.95
فاقد عکس
امیر مهدی شیری اسفرنجان
شاگرد ممتاز

معدل 19.47
فاقد عکس
محمدرضا اپرا
شاگرد ممتاز

معدل 19.14
فاقد عکس
محمد نیک پور
شاگرد ممتاز

معدل 18.76
فاقد عکس
حميدرضا سهرابي
شاگرد ممتاز

19/07
فاقد عکس
محمدامین کربلائی انان کریمی
شاگرد ممتاز

19/39
فاقد عکس
علی پیرانی
شاگرد ممتاز

19/26
فاقد عکس
عرفان مختاری محمدی
شاگرد ممتاز

19/65
فاقد عکس
دانیال رفیعی
شاگرد ممتاز

19/54
فاقد عکس
مهدی فیض اللهی
شاگرد ممتاز

19/55
فاقد عکس
محمدرضا جبلی
شاگرد ممتاز

19/08
فاقد عکس
امیرحسین شمسی
شاگرد ممتاز

معدل 18.21
فاقد عکس
پویا حق فلاح
شاگرد ممتاز

معدل 19.18
فاقد عکس
مانی تقی زاده
شاگرد ممتاز

معدل 18.89
فاقد عکس
رضا یزدان بخش
شاگرد ممتاز

معدل 19.53
فاقد عکس
عرفان بهمنش
شاگرد ممتاز

معدل 18.18
فاقد عکس
باربد یحیوی فکور
شاگرد ممتاز

معدل 19.64
فاقد عکس
ارشان حسن اصفهانی
شاگرد ممتاز

معدل 18.24
فاقد عکس
سامان نظری مهرابی
شاگرد ممتاز

معدل 18.90
فاقد عکس
رضا سوری
شاگرد ممتاز

معدل 19.38
فاقد عکس
علی خلیل زاده گان
شاگرد ممتاز

معدل 19.68
فاقد عکس
محمد پارسا خیاط زاده
شاگرد ممتاز

معدل 18.08
فاقد عکس
سبحان خمیس آبادی
شاگرد ممتاز

معدل 19.16
فاقد عکس
محمدرضا فراهانی
شاگرد ممتاز

معدل 18.40
فاقد عکس
ابوالفضل ساعتی
شاگرد ممتاز

معدل 19.30
فاقد عکس
دانیال عباسی
شاگرد ممتاز

معدل 18.78
فاقد عکس
محمد رضا محمدی دینی
شاگرد ممتاز

معدل 19.23
فاقد عکس
پارسا حبیبی
شاگرد ممتاز

معدل18.36
فاقد عکس
ارشیا کارخانه یی
شاگرد ممتاز

معدل 18.69
فاقد عکس
علی خدائی دلاور
شاگرد ممتاز

معدل 18.64
فاقد عکس
احسان مجازی
شاگرد ممتاز

معدل 18.47
فاقد عکس
محمد حسین جوکار نیاسر
شاگرد ممتاز

معدل 19.16
فاقد عکس
امیرمهدی عظیمی
شاگرد ممتاز

معدل 19.11
فاقد عکس
امیرسینا مدیرصنایع
شاگرد ممتاز

معدل 18.50
فاقد عکس
آرمان تیماجی
شاگرد ممتاز

معدل 18.18
فاقد عکس
منوچهر آزادبر
شاگرد ممتاز

معدل 18.86
فاقد عکس
محمد طاها میرقاسمی سریزدی
شاگرد ممتاز

معدل 19.90
فاقد عکس
محمد حاجی لو
شاگرد ممتاز

معدل 18.22
فاقد عکس
مهدی جمالی ارم ساداتی
شاگرد ممتاز

معدل 18.10
فاقد عکس