ali.tolouei@gmail.com

اسامی دانش آموزان برتر در زمینه های مختلف در سال تحصیلی جاری
رضا احسانی
فعالیتهای فرهنگی

ممتاز در تولید کلیپ با محتوای انقلاب
فاقد عکس
ایلیا بختیاری
فعالیتهای فرهنگی

فعال در زمینه بصیرت افزایی
فاقد عکس
یونس چگینی
فعالیتهای فرهنگی

ممتاز در تولید کلیپ با محتوای انقلاب
فاقد عکس
یونس چگینی
شاگرد ممتاز

19/32
فاقد عکس
اسحاق عباسی
شاگرد ممتاز

19/20
فاقد عکس
آرش خراسانی
شاگرد ممتاز

19/45
فاقد عکس
محمد حمزه زاده
شاگرد ممتاز

19/26
فاقد عکس
پارسا صادقی پور
شاگرد ممتاز

19/49
فاقد عکس
محمدعرفان طهماسبی کلهودشتی
شاگرد ممتاز

19/62
فاقد عکس
داریوش رمضان زاده حکم آبادی
شاگرد ممتاز

19/12
فاقد عکس
پارسا اخوان منش
شاگرد ممتاز

19/15
فاقد عکس
امیررضا خطیبی
شاگرد ممتاز

19/32
فاقد عکس
فردین خالوئی
شاگرد ممتاز

19/64
فاقد عکس
عرفان آجورلو
شاگرد ممتاز

19/54
فاقد عکس
حميدرضا سهرابي
شاگرد ممتاز

19/07
فاقد عکس
محمدامین کربلائی انان کریمی
شاگرد ممتاز

19/39
فاقد عکس
علی پیرانی
شاگرد ممتاز

19/26
فاقد عکس
عرفان مختاری محمدی
شاگرد ممتاز

19/65
فاقد عکس
دانیال رفیعی
شاگرد ممتاز

19/54
فاقد عکس
مهدی فیض اللهی
شاگرد ممتاز

19/55
فاقد عکس
محمدرضا جبلی
شاگرد ممتاز

19/08
فاقد عکس
ایلیا بختیاری
شاگرد ممتاز

19/13
فاقد عکس
علیرضا حسن زاده
شاگرد ممتاز

19/67
فاقد عکس
پارسا مسعودی
شاگرد ممتاز

19/59
فاقد عکس
مبین احمدی کیا
شاگرد ممتاز

19/54
فاقد عکس
امیر حسین کمیجانی بز چلوئی
شاگرد ممتاز

19/34
فاقد عکس
امیر رضا رزم آئین
شاگرد ممتاز

19/09
فاقد عکس
امیرحسین خوشحال گشتی
شاگرد ممتاز

19/03
فاقد عکس
پارسا بالائی
شاگرد ممتاز

19.05
فاقد عکس
محمد مهدوی بدابی
شاگرد ممتاز

19.37
فاقد عکس
امیر مهدی شیری اسفرنجان
شاگرد ممتاز

19.02
فاقد عکس
محمد احمدی کمیجانی
شاگرد ممتاز

19/25
فاقد عکس
امیر حسین سازگارزاده
شاگرد ممتاز

19/41
فاقد عکس
محمد طاها میرقاسمی سریزدی
شاگرد ممتاز

19/34
فاقد عکس
امیرسینا مدیرصنایع
شاگرد ممتاز

19.24
فاقد عکس
محمدمهدی رضاقلی
شاگرد ممتاز

19/05
فاقد عکس
امیرمهدی عظیمی
شاگرد ممتاز

19/72
فاقد عکس
امید قزاقی
شاگرد ممتاز

19/49
فاقد عکس
امیرحسین آذرشب
شاگرد ممتاز

19/13
فاقد عکس
رضا احسانی
شاگرد ممتاز

19/07
فاقد عکس
محمد حسین نعمتی علیائی
شاگرد ممتاز

19/24
فاقد عکس
امیر حسین کاظمی
شاگرد ممتاز

19/34
فاقد عکس
آرمان مقدسیان
شاگرد ممتاز

19/43
فاقد عکس
مهران لطفی
شاگرد ممتاز

19/01
فاقد عکس
مهدی قربانی
شاگرد ممتاز

19/28
فاقد عکس
امید حقگودریاسری
شاگرد ممتاز

19/04
فاقد عکس
پویا لایق فرصت
شاگرد ممتاز

19/17
فاقد عکس
مهبد پاک نژاد
شاگرد ممتاز

19.47
فاقد عکس
ایلیا علی مردانی
شاگرد ممتاز

19/37
فاقد عکس
امیرمهدی انصاری
شاگرد ممتاز

19/16
فاقد عکس
محمدامین خاطری ابری
شاگرد ممتاز

19/22
فاقد عکس
علی حجت پناه
شاگرد ممتاز

19/05
فاقد عکس
متین مومنی خنار
شاگرد ممتاز

19/74
فاقد عکس
علی سام خانیانی
شاگرد ممتاز

19/91
فاقد عکس
کیارش یوسفی
شاگرد ممتاز

19/51
فاقد عکس
مهدی سلیمانی
شاگرد ممتاز

19/24
فاقد عکس
محمد رضا نور اکبری
شاگرد ممتاز

19/26
فاقد عکس
نیما منوریان
شاگرد ممتاز

19/39
فاقد عکس