ali.tolouei@gmail.com

اسامی دانش آموزان برتر در زمینه های مختلف در سال تحصیلی جاری
سیدامیر جوادی پشتیری
درسی

رتبه 737 کنکورسراسری انسانی
فاقد عکس
دانیال رفیعی
درسی

رتبه 190 کنکورسراسری ریاضی
فاقد عکس
عرفان آجورلو
درسی

رتبه 848 کنکورسراسری ریاضی
فاقد عکس
متین مومنی خنار
درسی

رتبه 194 کنکورسراسری انسانی
فاقد عکس
ایلیا بختیاری
درسی

رتبه 860 کنکورسراسری انسانی
فاقد عکس
دانیال قلی زاده
درسی

رتبه 1090 کنکورسراسری ریاضی
فاقد عکس
سجاد نیک مرام
ورزشی

قهرمان فوتسال دهم
فاقد عکس
ارشیا کارخانه یی
ورزشی

قهرمان فوتسال دوازدهم
فاقد عکس
محمدرضا مالمیر
ورزشی

قهرمان فوتسال دهم
فاقد عکس
پوریا فداکار
ورزشی

قهرمان فوتسال دوازدهم
فاقد عکس
امین صمدی
ورزشی

قهرمان فوتسال دوازدهم
فاقد عکس
امیرحسین رنجبری
ورزشی

قهرمان فوتسال یازدهم
فاقد عکس
مهدی عزیزی
ورزشی

قهرمان فوتسال یازدهم
فاقد عکس
مهدی غفوری فر
ورزشی

قهرمان فوتسال یازدهم
فاقد عکس
احسان فرمانی
ورزشی

قهرمان فوتسال یازدهم
فاقد عکس
مبین عطاءپورفرد
ورزشی

قهرمان فوتسال یازدهم
فاقد عکس
پوریا خیکانی
ورزشی

قهرمان فوتسال یازدهم
فاقد عکس
علیرضا ملک زاده کاشی
ورزشی

قهرمان فوتسال دهم
فاقد عکس
مهدی محمدی
ورزشی

قهرمان فوتسال دهم
فاقد عکس
امیر مهدی ساسانی
ورزشی

قهرمان فوتسال دهم
فاقد عکس
آرتین صارمی
ورزشی

قهرمان فوتسال دهم
فاقد عکس
آیریک عطری روزبهانی
ورزشی

قهرمان فوتسال دهم
فاقد عکس
احسان ارشدی مجد
ورزشی

کسب مقام سوم والیبال در منطقه
فاقد عکس
آرش نیک پور
ورزشی

مقام اول فوتسال مدرسه
فاقد عکس
مهدی مهرپویا
ورزشی

کسب مقام سوم والیبال در منطقه
فاقد عکس
علی ابوئی مهریزی
ورزشی

مقام اول فوتسال مدرسه
فاقد عکس
سیدامیرحسین عربی
ورزشی

کسب مقام سوم والیبال در منطقه
فاقد عکس
شهاب اله بخشی
ورزشی

مقام اول فوتسال مدرسه
فاقد عکس
رضا سوری
ورزشی

مقام اول فوتسال مدرسه
فاقد عکس
علی کاظمی گوهر
ورزشی

قهرمان فوتسال دوازدهم
فاقد عکس
امیر مهدی ناصر بخت
ورزشی

قهرمان فوتسال دوازدهم
فاقد عکس
کاظم خانجان پور پینوندی
ورزشی

مقام اول فوتسال مدرسه
فاقد عکس
محمد مهدی میرزایی
ورزشی

کسب مقام سوم والیبال در منطقه
فاقد عکس
ارشیا غریبی
ورزشی

مقام دوم فوتسال مدرسه
فاقد عکس
اهورا طاهری سرتنگ
ورزشی

مقام دوم فوتسال مدرسه
فاقد عکس
یاسین حسین عسکری
ورزشی

مقام اول فوتسال مدرسه
فاقد عکس
علی ثبوتی برهانی
ورزشی

کسب مقام سوم والیبال در منطقه
فاقد عکس
محمدرضا فرشچی
ورزشی

مقام دوم فوتسال مدرسه
فاقد عکس
محمدحسین امیر پور
ورزشی

کسب مقام سوم والیبال در منطقه
فاقد عکس
مهدی فدائی چوشلی
ورزشی

مقام دوم فوتسال مدرسه
فاقد عکس
طاها شریفی
ورزشی

کسب مقام سوم والیبال در منطقه
فاقد عکس
طاها عسگری
ورزشی

مقام دوم فوتسال مدرسه
فاقد عکس
محمدامین آقانژادعربلو
ورزشی

کسب مقام سوم والیبال در منطقه
فاقد عکس
ابوالفضل ساریجالو
ورزشی

کسب مقام سوم والیبال در منطقه
فاقد عکس
علیرضا طلوعی
ورزشی

کسب مقام سوم والیبال در منطقه
فاقد عکس
ایلیا محمدی ویژه
ورزشی

مقام دوم فوتسال مدرسه
فاقد عکس
امیرحسین آذرشب
ورزشی

قهرمان فوتسال یازدهم
فاقد عکس
علی خدائی دلاور
ورزشی

مقام دوم فوتسال هفته بسیج
فاقد عکس
محمد حسین جوکار نیاسر
ورزشی

مقام دوم فوتسال هفته بسیج
فاقد عکس
محمدامین جعفری بیاتی
ورزشی

مقام دوم فوتسال هفته بسیج
فاقد عکس
علیرضا ملک زاده کاشی
ورزشی

مقام دوم فوتسال هفته بسیج
فاقد عکس
محمد حسنی
ورزشی

مقام دوم فوتسال هفته بسیج
فاقد عکس
ارشیا غریبی
ورزشی

مقام اول فوتسال هفته بسیج
فاقد عکس
اهورا طاهری سرتنگ
ورزشی

مقام اول فوتسال هفته بسیج
فاقد عکس
پارسا زین الصالحین
ورزشی

مقام اول فوتسال هفته بسیج
فاقد عکس
پویا شبرنگ
ورزشی

مقام اول فوتسال هفته بسیج
فاقد عکس
ماهان نوروزی
ورزشی

مقام اول فوتسال هفته بسیج
فاقد عکس
محمدرضا فرشچی
ورزشی

مقام اول فوتسال هفته بسیج
فاقد عکس
ایلیا محمدی ویژه
ورزشی

مقام اول فوتسال هفته بسیج
فاقد عکس
محمدحسین امیر پور
ورزشی

مقام اول فوتسال هفته بسیج
فاقد عکس
یاسین یاورخانی
ورزشی

مقام دوم فوتسال مدرسه
فاقد عکس
امیرعباس جمشیدی
ورزشی

مقام اول فوتسال مدرسه
فاقد عکس
شهیاد محمدنژادقاضیجهانی
ورزشی

مقام دوم تنیس روی میز هفته بسیج
فاقد عکس
امیرحسین آب شناس
ورزشی

مقام دوم فوتسال هفته بسیج
فاقد عکس
امیرعلی منصور لکورج
ورزشی

مقام سوم کاتا کیوکوشین کاراته شهرستان فردیس
فاقد عکس
ایلیا شوندی
ورزشی

مقام اول تنیس روی میز هفته بسیج
فاقد عکس
سیدامیر اشرفی
ورزشی

مقام اول شطرنج هفته بسیج
فاقد عکس
حسین محمدی
ورزشی

مقام دوم شطرنج هفته بسیج
فاقد عکس
عرشیا نوری
ورزشی

مقام دوم فوتسال هفته بسیج
فاقد عکس
امیر مهدی بیگلری
فعالیتهای فرهنگی

قاری و مداح مراسم ملی / مذهبی
فاقد عکس
امیر حسین شکوهی علی پور
فعالیتهای فرهنگی

انتظامات مراسم ملی / مذهبی
فاقد عکس
طاها شریفی
فعالیتهای فرهنگی

انتظامات مراسم ملی / مذهبی
فاقد عکس
علی ثبوتی برهانی
فعالیتهای فرهنگی

انتظامات مراسم ملی / مذهبی
فاقد عکس
امیرعباس حاجی زاده قمی
فعالیتهای فرهنگی

قاری و مداح مراسم ملی / مذهبی
فاقد عکس
محمدحسن حسینی
فعالیتهای فرهنگی

قاری و مداح مراسم ملی / مذهبی
فاقد عکس
یونس چگینی
فعالیتهای فرهنگی

ممتاز در تولید کلیپ با محتوای انقلاب
فاقد عکس
رضا احسانی
فعالیتهای فرهنگی

ممتاز در تولید کلیپ با محتوای انقلاب
فاقد عکس
ایلیا بختیاری
فعالیتهای فرهنگی

فعال در زمینه بصیرت افزایی
فاقد عکس
ایلیا فاطمی نژاد
فعالیتهای فرهنگی

انتظامات مراسم ملی / مذهبی
فاقد عکس
هادی علمی انواری
فعالیتهای فرهنگی

قاری و مداح مراسم ملی / مذهبی
فاقد عکس
ابوالفضل قربانی
فعالیتهای فرهنگی

انتظامات مراسم ملی / مذهبی
فاقد عکس
محمد طاها میرقاسمی سریزدی
شاگرد ممتاز

با معدل 19.31
فاقد عکس
محمد حسین تاجیک
شاگرد ممتاز

با معدل 19.70
فاقد عکس
مهدی جمالی ارم ساداتی
شاگرد ممتاز

با معدل 19.16
فاقد عکس
سینا سپهری فرد
شاگرد ممتاز

با معدل 19.16
فاقد عکس
مهدی چاوشی کمار علیا
شاگرد ممتاز

با معدل 19.04
فاقد عکس
احمد رضا فرامرزی
شاگرد ممتاز

با معدل 19.65
فاقد عکس
امیرحسین شمسی
شاگرد ممتاز

معدل 18.21
فاقد عکس
علی خدائی دلاور
شاگرد ممتاز

با معدل 19.76
فاقد عکس
احسان مجازی
شاگرد ممتاز

با معدل 19.45
فاقد عکس
محمد حسین جوکار نیاسر
شاگرد ممتاز

با معدل 19.81
فاقد عکس
مبین نیک روش
شاگرد ممتاز

با معدل 19.03
فاقد عکس
رضا یزدان بخش
شاگرد ممتاز

با معدل 19.18
فاقد عکس
عرفان بهمنش
شاگرد ممتاز

با معدل 19.33
فاقد عکس
باربد یحیوی فکور
شاگرد ممتاز

با معدل 19.86
فاقد عکس
رضا سوری
شاگرد ممتاز

با معدل 19.41
فاقد عکس
علی خلیل زاده گان
شاگرد ممتاز

با معدل 19.89
فاقد عکس
سبحان خمیس آبادی
شاگرد ممتاز

با معدل 19.72
فاقد عکس
محمدرضا فراهانی
شاگرد ممتاز

با معدل 19.84
فاقد عکس
ابوالفضل ساعتی
شاگرد ممتاز

با معدل 19.59
فاقد عکس
محمد رضا محمدی دینی
شاگرد ممتاز

با معدل 19.92
فاقد عکس
سیدعرفان میرخانی
شاگرد ممتاز

با معدل 19.07
فاقد عکس
امیرمحمد دست افشان
شاگرد ممتاز

با معدل 19.34
فاقد عکس
امیرمهدی عظیمی
شاگرد ممتاز

معدل 19.11
فاقد عکس
امیرسینا مدیرصنایع
شاگرد ممتاز

معدل 18.50
فاقد عکس
آرمان تیماجی
شاگرد ممتاز

معدل 18.18
فاقد عکس
منوچهر آزادبر
شاگرد ممتاز

معدل 18.86
فاقد عکس
محمد طاها میرقاسمی سریزدی
شاگرد ممتاز

معدل 19.90
فاقد عکس
محمد حاجی لو
شاگرد ممتاز

معدل 18.22
فاقد عکس
مهدی جمالی ارم ساداتی
شاگرد ممتاز

معدل 18.10
فاقد عکس
محمدرضا اپرا
شاگرد ممتاز

معدل 19.14
فاقد عکس
مبین مومنی
شاگرد ممتاز

معدل 18
فاقد عکس
رضا یزدان بخش
شاگرد ممتاز

معدل 19.53
فاقد عکس
عرفان بهمنش
شاگرد ممتاز

معدل 18.18
فاقد عکس
باربد یحیوی فکور
شاگرد ممتاز

معدل 19.64
فاقد عکس
ارشان حسن اصفهانی
شاگرد ممتاز

معدل 18.24
فاقد عکس
سامان نظری مهرابی
شاگرد ممتاز

معدل 18.90
فاقد عکس
رضا سوری
شاگرد ممتاز

معدل 19.38
فاقد عکس
علی خلیل زاده گان
شاگرد ممتاز

معدل 19.68
فاقد عکس
محمد پارسا خیاط زاده
شاگرد ممتاز

معدل 18.08
فاقد عکس
سبحان خمیس آبادی
شاگرد ممتاز

معدل 19.16
فاقد عکس
محمدرضا فراهانی
شاگرد ممتاز

معدل 18.40
فاقد عکس
ابوالفضل ساعتی
شاگرد ممتاز

معدل 19.30
فاقد عکس
دانیال عباسی
شاگرد ممتاز

معدل 18.78
فاقد عکس
محمد رضا محمدی دینی
شاگرد ممتاز

معدل 19.23
فاقد عکس
پارسا حبیبی
شاگرد ممتاز

معدل18.36
فاقد عکس
ارشیا کارخانه یی
شاگرد ممتاز

معدل 18.69
فاقد عکس
علی خدائی دلاور
شاگرد ممتاز

معدل 18.64
فاقد عکس
احسان مجازی
شاگرد ممتاز

معدل 18.47
فاقد عکس
محمد حسین جوکار نیاسر
شاگرد ممتاز

معدل 19.16
فاقد عکس
پویا حق فلاح
شاگرد ممتاز

معدل 19.18
فاقد عکس
مانی تقی زاده
شاگرد ممتاز

معدل 18.89
فاقد عکس
ایلیا بختیاری
شاگرد ممتاز

19/13
فاقد عکس
علیرضا حسن زاده
شاگرد ممتاز

19/67
فاقد عکس
پارسا مسعودی
شاگرد ممتاز

19/59
فاقد عکس
مبین احمدی کیا
شاگرد ممتاز

19/54
فاقد عکس
امیر حسین کمیجانی بز چلوئی
شاگرد ممتاز

19/34
فاقد عکس
امیر رضا رزم آئین
شاگرد ممتاز

19/09
فاقد عکس
امیرحسین خوشحال گشتی
شاگرد ممتاز

19/03
فاقد عکس
پارسا بالائی
شاگرد ممتاز

19.05
فاقد عکس
محمد مهدوی بدابی
شاگرد ممتاز

19.37
فاقد عکس
امیر مهدی شیری اسفرنجان
شاگرد ممتاز

19.02
فاقد عکس
محمد احمدی کمیجانی
شاگرد ممتاز

19/25
فاقد عکس
امیر حسین سازگارزاده
شاگرد ممتاز

19/41
فاقد عکس
محمد طاها میرقاسمی سریزدی
شاگرد ممتاز

19/34
فاقد عکس
امیرسینا مدیرصنایع
شاگرد ممتاز

19.24
فاقد عکس
محمدمهدی رضاقلی
شاگرد ممتاز

19/05
فاقد عکس
امیرمهدی عظیمی
شاگرد ممتاز

19/72
فاقد عکس
امید قزاقی
شاگرد ممتاز

19/49
فاقد عکس
امیرحسین آذرشب
شاگرد ممتاز

19/13
فاقد عکس
مهدی چاوشی کمار علیا
شاگرد ممتاز

معدل 18.20
فاقد عکس
رضا احسانی
شاگرد ممتاز

19/07
فاقد عکس
محمد حسین نعمتی علیائی
شاگرد ممتاز

19/24
فاقد عکس
امیر حسین کاظمی
شاگرد ممتاز

19/34
فاقد عکس
آرمان مقدسیان
شاگرد ممتاز

19/43
فاقد عکس
مهران لطفی
شاگرد ممتاز

19/01
فاقد عکس
مهدی قربانی
شاگرد ممتاز

19/28
فاقد عکس
امید حقگودریاسری
شاگرد ممتاز

19/04
فاقد عکس
پویا لایق فرصت
شاگرد ممتاز

19/17
فاقد عکس
مهبد پاک نژاد
شاگرد ممتاز

19.47
فاقد عکس
ایلیا علی مردانی
شاگرد ممتاز

19/37
فاقد عکس
امیرمهدی انصاری
شاگرد ممتاز

19/16
فاقد عکس
محمدامین خاطری ابری
شاگرد ممتاز

19/22
فاقد عکس
علی حجت پناه
شاگرد ممتاز

19/05
فاقد عکس
متین مومنی خنار
شاگرد ممتاز

19/74
فاقد عکس
علی سام خانیانی
شاگرد ممتاز

19/91
فاقد عکس
کیارش یوسفی
شاگرد ممتاز

19/51
فاقد عکس
مهدی سلیمانی
شاگرد ممتاز

19/24
فاقد عکس
محمد رضا نور اکبری
شاگرد ممتاز

19/26
فاقد عکس
نیما منوریان
شاگرد ممتاز

19/39
فاقد عکس
یونس چگینی
شاگرد ممتاز

19/32
فاقد عکس
اسحاق عباسی
شاگرد ممتاز

19/20
فاقد عکس
آرش خراسانی
شاگرد ممتاز

19/45
فاقد عکس
محمد حمزه زاده
شاگرد ممتاز

19/26
فاقد عکس
پارسا صادقی پور
شاگرد ممتاز

19/49
فاقد عکس
محمدعرفان طهماسبی کلهودشتی
شاگرد ممتاز

19/62
فاقد عکس
داریوش رمضان زاده حکم آبادی
شاگرد ممتاز

19/12
فاقد عکس
پارسا اخوان منش
شاگرد ممتاز

19/15
فاقد عکس
امیررضا خطیبی
شاگرد ممتاز

19/32
فاقد عکس
فردین خالوئی
شاگرد ممتاز

19/64
فاقد عکس
عرفان آجورلو
شاگرد ممتاز

19/54
فاقد عکس
امیرحسین شکری
شاگرد ممتاز

معدل 18.33
فاقد عکس
احمد رضا فرامرزی
شاگرد ممتاز

معدل 19.46
فاقد عکس
حميدرضا سهرابي
شاگرد ممتاز

19/07
فاقد عکس
محمدامین کربلائی انان کریمی
شاگرد ممتاز

19/39
فاقد عکس
علی پیرانی
شاگرد ممتاز

19/26
فاقد عکس
عرفان مختاری محمدی
شاگرد ممتاز

19/65
فاقد عکس
دانیال رفیعی
شاگرد ممتاز

19/54
فاقد عکس
مهدی فیض اللهی
شاگرد ممتاز

19/55
فاقد عکس
محمدرضا جبلی
شاگرد ممتاز

19/08
فاقد عکس
امیر مهدی ناصر بخت
شاگرد ممتاز

معدل 18.60
فاقد عکس
مهدی آقازاده حسینبگلو
شاگرد ممتاز

معدل 18.37
فاقد عکس
حسام نعیمی
شاگرد ممتاز

معدل 19.45
فاقد عکس
رضا جعفر صالحی
شاگرد ممتاز

معدل 18.56
فاقد عکس
آرش نیک پور
شاگرد ممتاز

معدل 18.15
فاقد عکس
پارسا مسعودی
شاگرد ممتاز

معدل 19.48
فاقد عکس
مبین احمدی کیا
شاگرد ممتاز

معدل 18.90
فاقد عکس
امیرحسین خوشحال گشتی
شاگرد ممتاز

معدل 19.14
فاقد عکس
محمد حسین تاجیک
شاگرد ممتاز

معدل 18.95
فاقد عکس
امیر مهدی شیری اسفرنجان
شاگرد ممتاز

معدل 19.47
فاقد عکس
محمد نیک پور
شاگرد ممتاز

معدل 18.76
فاقد عکس
سعید صاحبی
شاگرد ممتاز

معدل 19.23
فاقد عکس
ایلیا بختیاری
شاگرد ممتاز

معدل 19.23
فاقد عکس
سامان جعفری
شاگرد ممتاز

معدل 18.06
فاقد عکس
امیرمحمد زمانپور کوهستانی
شاگرد ممتاز

معدل 18.09
فاقد عکس
عرفان علی محمدی
شاگرد ممتاز

معدل 18.30
فاقد عکس
علیرضا حسن زاده
شاگرد ممتاز

معدل 19.56
فاقد عکس
دانیال مرادی
شاگرد ممتاز

معدل 18.52
فاقد عکس
پویا حق فلاح
شاگرد ممتاز

با معدل 19.24
فاقد عکس
محمدجواد ایمانی
شاگرد ممتاز

با معدل 19.06
فاقد عکس
امیرحسین شمسی
شاگرد ممتاز

با معدل 20
فاقد عکس
امیررضا جدیری اسکویی
شاگرد ممتاز

با معدل 19.70
فاقد عکس
معراج محمدی
شاگرد ممتاز

با معدل 19.20
فاقد عکس
پویا شبرنگ
شاگرد ممتاز

با معدل 19.62
فاقد عکس
آرمین کاظمی
شاگرد ممتاز

با معدل 19.26
فاقد عکس
آرین عبداللهیان بلوچی
شاگرد ممتاز

با معدل 19.85
فاقد عکس
رادین میرخانی
شاگرد ممتاز

با معدل 19.48
فاقد عکس
امیر حسین شبانی
شاگرد ممتاز

با معدل 19.11
فاقد عکس
امیر پارسا اسدی
شاگرد ممتاز

با معدل 19.26
فاقد عکس
محمدرضا فرشچی
شاگرد ممتاز

با معدل 19.47
فاقد عکس
محمدحسین حصاری
شاگرد ممتاز

با معدل 19.10
فاقد عکس
عرشیا حشم فیروز
شاگرد ممتاز

با معدل 19.61
فاقد عکس
مبین بیغاله
شاگرد ممتاز

با معدل 19.82
فاقد عکس
علی پاکزاد
شاگرد ممتاز

با معدل 19.02
فاقد عکس
علی آقایی
شاگرد ممتاز

با معدل 19.36
فاقد عکس
یاسین یاورخانی
شاگرد ممتاز

با معدل 19.05
فاقد عکس
طاها رنجبری زاده کندرودی
شاگرد ممتاز

با معدل 19.32
فاقد عکس
آروین احمدی
مقام اول

مسابقات رباتیک
فاقد عکس